Mineral Yağlar Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı 2013

2015-2023 HEDEFLER/ STRATEJİLER

Mineral Yağlar Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı

İKMİB tarafından 27-29 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya'da "2015-2023 HEDEFLER/ STRATEJİLER" konulu Mineral Yağlar Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı düzenlendi. MAPESAD Başkanı Selçuk Akat ve dernek üyeleri Tayfun Koçak, Yusuf Koçak sektörün gelişmine katkıda bulunmak amacıyla çalıştaya katıldılar. Sektör temsilcilerinin katıldığı Gelecek Araştırması değerlendirme sürecinde aşağıdaki 5 aşama ele alınarak çalışma prensipleri, amaçlar ve hedefler belirlenmeye çalışıldı.
Çevre Analizi; sektör dışındaki olayların ve ihtiyaçların, değişikliklerin analiz edilmesi,
Sektörün geçmişi: Nereden geldik?
Sektörün bugünü: Neyi korumalı, bırakmalı, değiştirmeli ve yeniden oluşturmalı, yaratmalıyız? Olmak istediğimiz noktanın belirlenmesi, en iyi sistemin oluşturulması,
Gerekli stratejileri ve adımları belirlenmesi, eylem planlarının oluşturulması.