Hakkımızda

Derneğin amacı,

  • Madeni yağ ve petrol ürünlerinin ithal edilenlerde dahil olmak üzere hammadde alımından ürünlerin tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçte gerekli teknik ve idari önlemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlayarak insan sağlığını ve çevreyi korumak,
  • Madeni yağ ve petrol ürünlerinin tüketiciye belirlenmiş standartlarda teslimatı sağlamak ve standartların iyileştirilmesi için girişimlerde bulunmak,
  • Serbest piyasa ekonomisi kurallarına uyum sağlamak, üyelerinin haklarının korunmasına ve rekabetin korunmasına katkıda bulunmak. 
  • Sektörel uygulamadaki sorunları araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda resmi merciler ve ilgililer nezdinde sektörü temsil etmek, önerilerde bulunmak ve çözümün içinde yer almak. 
  • İhracatı arttırmaya yönelik işbirliklerinin yapılmasını ve Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında aranan markalar haline gelmesini sağlayacak stratejiler geliştirmek.

 

Derneğin faaliyetleri;

  • Hem sektörde çalışanları hem de tüketicileri petrol ürünlerinin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirerek insan sağlığı ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.
  • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için aynı amaçlı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlemek, teknolojiyi ve mevzuatı bu yolla takip etmek ve geliştirmek konusunda çalışmak.
  • İşletmelerin faaliyetlerinin mevzuata ve rekabet kurallarına uygun devam etmesi için çalışmak. Sektörde dayanışmayı arttırmak amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

Vizyon

Madeni yağ sanayicilerini sektörde temsil eden, sektörün genel ve güncel sorunları için çözümün bir parçası olan MAPESAD madeni yağ ve petrol ürünlerinin standartlarını üreticiler, tüketiciler ve çevreyi korumak adına yükseltmek için çalışmaktadır.